Apie mus

Leidyklą „Dominicus Lituanus“ įkūrė žinomas vaikų rašytojas Vytautas V. Landsbergis, jo žmona Ramunė Landsbergienė bei keli jų bičiuliai.

Pagrindinė leidyklos kryptis – vaikų ir paauglių literatūra, pasakos. Su leidykla bendradarbiauja pulkas pripažintų šiandieninės Lietuvos rašytojų bei knygų iliustratorių: rašytojai M. Martinaitis, L. Jakimavičius, K. Almenas, R. Šerelytė, G. Kanovičius ir kt. Dailininkai – M. Jonutis, V. Žvirblis, I. Babilaitė, J. Landsbergis, A. Širinas, R. Kepežinskas, S. Šniras.

„Dominicus Lituanus“ leidžiamose knygose puoselėjama švietėjiška dvasia: propaguojamos humanistinės vertybės, sprendžiamos psichologinės, dvasinės vaikų, paauglių ir tėvų dilemos.  Svarbus ir pilietinio, ekumeninio, ekologinio ugdymo pobūdis. Visa tai pateikiama kūrybingai, žaismingai, vengiant tiesmuko didaktizmo. 

Leidykla ieško kūrybinių sinergijų su kitomis sferomis: bardų muzika, teatru, TV. Čia išleistos pasakos įskaitomos ir CD, jos režisuojamos Lietuvos teatruose, organizuojami kūrybiniai susitikimai su moksleiviais ir pan.