Asmens duomenų apsaugos politika

Čia galite sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės www.dominicus.lt ir ką su šia informacija darome.

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar kitaip neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

UAB Dominicus Lituanus kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik UAB Dominicus Lituanus įgalioti asmenys, kurie atsakingi už www.dominicus.lt svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

Rekomenduojame sukurti saugų slaptažodį, kurį naudosite www.dominicus.lt. Jūs patys esate atsakingi už slaptažodžio konfidencialumą ir privalote neatskleisti bei nesidalinti juo su trečiaisiais asmenimis bei saugiai jį tvarkyti.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Dominicus Lituanus“, įm. kod. 300833461, Nugalėtojų g. 3D-2, Vilnius, telefono nr. +370 687 62 040, el. paštas info@dominicus.lt, toliau - Bendrovė.


1) Kaip, kokius duomenis renkame ir kam naudojame

Naudojantis www.dominicus.lt, Jūsų asmens duomenis renkame, kai Jūs patys juos mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

- duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai www.dominicus.lt, kai perkate : Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas), mokėjimo informaciją, pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Jei buvo pirkta kitam asmeniui, mes surenkame jų pristatymo duomenis ir kontaktinę informaciją. Jūsų el. pašto adresas skirtas identifikuoti jus prisijungiant prie www.dominicus.lt, o jūsų asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas ir pan. naudojami apdoroti jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes jūsų nurodytu adresu. Be atskiro sutikimo, šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams;

- suteikiate mums leidimą jūsų pateiktus duomenis naudoti pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, kuris apibrėžiamas išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo gauti pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai liečia Jūsų elektroninio pašto adresą. Jūsų sutikimas galioja duomenų saugojimo laikotarpiu iki atšauksite savo sutikimą, pasirinkdamas atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose, arba informuodami mus elektroniniu paštu info@dominicus.lt  Jei davėte sutikimą jūsų nurodytu el. pašto adresu gauti reklaminius pranešimus, šiuos Jūsų duomenis panaudosime išskirtinių pasiūlymų, rekomendacijų, apklausų ir panašios su www.dominicus.lt susijusios informacijos siuntimui bei atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus. Naujienlaiškių gavimo nustatymus bet kada visiškai paprastai galite pakeisti savo www.dominicus.lt profilyje. Jūs taip pat galite susisiekti elektroninio pašto adresu info@dominicus.lt ir pranešti, kad nebenorite gauti naujienlaiškių;

- Jums kreipiantis į www.dominicus.lt klientų aptarnavimą, mes renkame Jūsų kontaktinius duomenis, įskaitant vardą, el. paštą, telefoną, susirašinėjimų istoriją. Galima kreiptis el. paštu, telefonu, per Facebook.

Užtikriname, kad Jūsų asmeninius duomenis naudojame sąžiningai, teisėtu tikslu ir tik tokia apimtimi bei tokį laikotarpį, koks būtinas aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.


2) Su kuo ir kodėl dalinamės informacija

Jūsų asmeniniai duomenys pas mus yra saugūs. Tačiau, kad www.dominicus.lt veiktų ir jus visuomet pasiektų užsakyta prekė, privalome jūsų duomenimis pasidalinti su duomenų tvarkytojais. Pavyzdžiui, bankus, su kuriais bendradarbiaujame, pasiekia informacija apie užsakytą prekę ir sumą kurią reikia apmokėti, o kurjerių tarnybos gauna informaciją, kokiu adresu prekę pristatyti, bei telefono numerį, kuriuo galėtų su jumis susisiekti.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

Jei Bendrovė dalyvautų susijungime, įsigijime, bankrotuose, likvidavimo, reorganizavimo ar panašiuose procesuose, susijusiuose su šiose taisyklėje aprašytos informacijos perkėlimu. Tuomet Bendrovė pateiks jūsų informaciją šaliai, dalyvaujančiai tokiame procese (pavyzdžiui, potencialus pirkėjas).

Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Kitiems tretiesiems asmenims informacija gali būti perduota tik su Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.


3) Kiek laiko saugomi duomenys

Mes saugome jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo www.dominicus.lt arba paskutinio pirkimo dienos.

Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos.

Klientų konsultavimo ir komunikacijos su jais elektroniniu būdu surinkti duomenys tvarkomi ir saugomi 1 metus nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento.

Jūsų duomenys reklaminių akcijų (žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ir saugomi 2 mėnesius po reklaminės akcijos rezultatų ar laimėtojų paskelbimo. Laimėtojo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.

Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba www.dominicus.lt įgalioto darbuotojo.


4) Jūsų teisės

- Jūs turite teisę sužinoti, kokius jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
- Jūs turite teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jūsų asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus.
- Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
- Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.
- Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti, siųskite mums užklausą el. pašto adresu info@dominicus.lt.

Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.


5) Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

Dominicus.lt elektronine parduotuve  galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus.

Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų www.dominicus.lt be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudojasi www.dominicus.lt elektronine parduotuve, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@dominicus.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.


6) Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@dominicus.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.


7) Kaip keičiama privatumo politika

Asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti www.dominicus.lt ir susipažinti su naujausia šios asmens duomenų apsaugos politikos versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų šioje asmens duomenų apsaugos politikoje, apie tai informuosime www.dominicus.lt.